Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Lap 6, 2023

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje:

Kornelija Kraftaitė,

kabineto Nr. 205

Tel. Nr. +370 667 37 631;

el. p. kornelija.kraftaite@palangosvsb.lt

Darbo laikas:

Penktadienis 8.00–14.30
Pietų pertrauka 12.00–12.30

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos tikslas – išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, konsultuoja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus), mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO FUNKCIJOS

 1. Tvarkyti mokinio sveikatos, duomenis, juos analizuoti.
 2. Rinkti, kaupti ir analizuoti stebėsenos (ne asmens) duomenis apie Mokinių gyvenseną.
 3. Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
 4. Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
 5. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 6. Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus).
 7. Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 8. Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje.
 9. Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 10. Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje.
 11. Tikrinti mokinių asmens higieną.
 12. Padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
 13. Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 14. Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
 15. Konsultuoti Mokyklos darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 16. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo mokykloje tvarkos aprašo nustatytiems reikalavimams.
 17. Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką, psichotropines ir (ar) kitas psichką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ar mokinio ir mokinio tėvų, globėjų, rūpintojų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

  Adresas

  Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

  Priimamamojo darbo laikas

  I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

       V 8.00–12.00, 12.45–15.45

  Telefonas, el. paštas

  +370 460 54 302
  info@palangospradine.lt

  Naudinga informacija

   

   

  Moksleiviai

  Popamokinės veiklos

  Pedagogai

  Mokyklos gyvavimo metai

  Susisiekite dabar

  Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

  Tel. +370 460 54 302

  El. p. info@palangospradine.lt

  Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00