2 % parama

Rgs 20, 2018

Gerbiami Palangos pradinės mokyklos mokinių tėveliai, darbuotojai ir visi, neabejingi mokyklai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 2018 metais mokyklai skirtą 1248,15 Eur paramą. Jūsų dėka šias paramos lėšas panaudojome:

  • Bibliotekai nupirktos žaliuzės – 368,93 Eur;
  • Rūbinės rekonstrukcija  (9 plokštės) – 154,02 Eur;
  • Pakeisti tenai elektrinei viryklei (6 vnt.) – 210,54 Eur;
  • 1 „Lašelių“ klasės ir valgyklos remontui pirkti dažai – 150,22 Eur;
  • Stalo žaidimas „Futbolas“ – 259,00 Eur

Iš viso 1142,71 Eur

Kviečiame ir prašome Jus pasinaudoti teise pagal Labdaros ir paramos įstatymą skirti 2 % nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Pradinei mokyklai. Jūsų parama mokyklai labai svarbi, todėl jos tikimės ir šiais metais.

 

Iki 2019 m. gegužės 1 d. užpildykite formos FR0512 4 versiją ir pateikite ją Valstybinei mokesčių inspekcijai:

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: deklaravimas.vmi.lt

2. Nusprendę paremti Palangos pradinę mokyklą, turite užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 4 versiją ir iki gegužės 1 d. pateikti ją mokesčių administratoriui.

3. Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galite skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 metai (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 metai).

4. Norint vienu Prašymu paskirti pajamų mokesčio dalį ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, Prašymo 5 laukelyje reikia įrašyti kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, o E5 laukelyje − paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti.

5. Užpildyti elektroninę formą Jums padėti ir daugiau informacijos suteikti gali mokyklos darbuotojai Raštinėje, Mokytojų kambaryje, Bibliotekoje, Buhalterijoje.

DĖMESIO: Galima paskirti ir mažesnę,  t.y. 1 % pajamų mokesčio dalį.

 

Reikalingi šie duomenys:

Paramos gavėjo kodas: 190275328

Paramos gavėjo pavadinimas: Palangos pradinė mokykla

 

Paramos lėšos bus panaudotos skaidriai jaukesnės ir saugesnės mokymosi aplinkos mūsų vaikams kūrimui. Jūs taip pat galite teikti savo pasiūlymus dėl sąlygų mokykloje gerinimo, tikslingo lėšų panaudojimo, reikalingų priemonių įsigijimo ir pan.

Iš anksto dėkojame už Jūsų supratingumą, solidarumą ir nuoširdų norą padėti.

Pagarbiai

Palangos pradinės mokyklos administracija,

Mokyklos Tarybos nariai

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–V 8.00–12.00,
13.00–17.00

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. palangospradine@gmail.com

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00