Pailgintos mokymosi dienos grupė

Rgs 1, 2022

Pailgintos mokymosi dienos grupės veiklos tikslas  užtikrinti saugų miokinių užimtumą po pamokų, gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas, teikti pedagoginę, informacinę ir kitą pagalbą, plėtoti vaikų socializacijos galimybes.

PMDG „Banga“  – auklėtoja Audronė Dzimidienė. Kabineto Nr. 204

Tel. Nr. +370 600 04 236, el. p. audrone.dzimidiene@gmail.com

Darbo laikas:

Savaitės diena Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 11.30–17.15 11.00–11.30 val.
17.15–18.30 val.
Antradienis 11.30–17.15 11.00–11.30 val.
17.15–18.30 val.
Trečiadienis 11.30–17.15 11.00–11.30 val.
17.15–18.30 val.
Ketvirtadienis 11.30–17.15 11.00–11.30 val.
17.15–18.30 val.
Penktadienis 11.30–16.30 16.30–17.30

MOKYKLOS PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJA:

  • lavina mokinių gebėjimus, formuoja nuostatas, mokėjimus, įgūdžius, įpročius; organizuoja popamokinę veiklą, kurioje įtvirtina per pamokas įgytas žinias; laisvalaikį, atsižvelgiant į mokinio polinkius, interesus bei poreikius;
  • plėtoja užimtumo kryptis ir formas, skatina vaikų užimtumo įvairovę;
  • planingai ir turiningai organizuoja kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą (namų darbų ruoša, žaidimai, projektinė, komunikacinė veikla), atitinkančią mokinių amžių;
  • pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti;
  • fiksuoja pailgintos dienos grupės veiklą grupės veiklos dienyne;
  • informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinių būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, prailgintos dienos grupės lankymą, jo elgesį grupėje;
  • bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, informuoja juos apie mokinių individualius gebėjimus, psichologinius ypatumus, iškilusias problemas, kartu aptaria ugdymo turinio organizavimą;
  • analizuoja savo pedagoginę veiklą ir nuolatos ją tobulina pagal kintančius mokinių poreikius, atsako už patikėtų materialinių vertybių saugojimą.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

+370 460 54 302
info@palangospradine.lt

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. +370 460 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00