Istorija

Bir 13, 2022

Palangos pradinė mokykla įkurta 1991 metų rugsėjo 1 dieną buvusiuose Moksleivių namuose. Tai išskirtinės architektūrinės stilistikos, „lego“ principu suprojektuotas pastatas (architektai – L. Likšienė ir G. Likša), kurį puošia observatorija su kupolu.

1991–1992 mokslo metus pradėjo 18 klasių komplektų. Mokyklai pradėjo vadovauti direktorė Angelina Komarova. Pirmąjį mokytojų kolektyvą sudarė šios mokytojos: Irena Vaičienė, Vilija Sabonienė, Danutė Šideikienė, Audronė Vizgirdaitė (dabar Dzimidienė), Liana Balsevičiūtė (dabar Lapienė), Danutė Šulcienė, Auksė Jakumienė, Aisedora Šalkauskaitė (dabar Beniušienė), Irena Pakštaitienė, Birutė Valiaugienė,  Eugenija Plungienė, Birutė Motiejauskienė, Silva Šerpytienė, Rima Montvydienė, Nijolė Bukienė, Rasa Griciuvienė ir Danutė Paulauskienė. 1992 metais mokykla išleido I-ąją laidą – 65 „mažuosius abiturientus“.

Daugeliu atžvilgių Palangos pradinė mokykla buvo pradėta kurti „nuo nulio“. 1993 metais įrengta graži ir jauki mokyklos valgykla, kurios sienas šiuo metu puošia pačių mokinių tapyti darbai. Kasmet mokykla gražėjo ir turtėjo ne tik materialine baze, bet ir ugdytinių pasiekimais, renginių gausa, tradicijomis, nuoširdžiu bendravimu ir bendradarbiavimu su miesto, šalies ar užsienio pedagogais ir, žinoma, su mokinių tėveliais. Daugiametė mokyklos vadovė Angelina Komarova, kurdama mokyklą kaip darnią, kūrybišką, aktyvią bendruomenę, skatino mokykloje dirbančius pedagogus siekti asmeninio tobulėjimo, kūrybinės laisvės, humanistinio požiūrio į vaiką, atvirumo naujovėms bei demokratijos principų.  Nuo pirmųjų  įsikūrimo metų mokyklos filosofija tampa  „Mokykloje laukiamas kiekvienas vaikas“. Ši filosofija paskatino vaikų su negalia ugdymą. Direktorės Angelinos Komarovos iniciatyva Palangos pradinė mokykla pirmoji Palangos mieste ryžosi priimti specialiųjų poreikių vaikus. Nuo 1998 metų su Švedijos Simrishamno miesto specialiaisiais pedagogais buvo vykdomas bendras projektas, pagal kurį pedagogai ir tėvų atstovai lankėsi Švedijos specialiojo ugdymo įstaigose, stebėjo veiklą, mokėsi.

1994 metais palydint III-ąją ketvirtokų laidą išleidžiamas pirmasis laikraščio „Mano mokykla“ numeris. Laikraštis  puikiai atspindi mokyklos istoriją – čia surašyti visi mokyklos ugdytinių bei pedagogų pasiekimai, laimėjimai, mokinių bei jų tėvelių nuoširdūs žodžiai apie mokyklą, mokyklos vadovų bei pedagogų palinkėjimai mokiniams, sudėtas didelis pluoštas mokinių kūrybinių darbelių. 2014 metais išleistas jubiliejinis, dvidešimtasis, laikraščio „Mano mokykla“ numeris. Visi laikraščio „Mano mokykla“ numeriai saugomi mokyklos bibliotekoje, kurioje pasiaukojančiai dirba bibliotekininkė Birutė Pilibaitienė.

1995 m. visos trys pirmos klasės pavadinamos vardais: 1 „Saulės“, 1 „Varpelių“ ir 1 „Vyturėlių“ klasės. Nuo šiol kiekvienais metais būsimieji pirmokai žengia ne į pirmą a ar b, o į išskirtinį pavadinimą turinčią klasę. Taip mokykloje atsiranda „Aušros“, „Šilo“, „Šaltinio“, „Boružėlių“, „Lašelių“, „Ryto“, „Gintarėlių“ klasės.

2013–2016 m. mokyklai vadovavo direktorė Vaida Kaikarienė. Mokyklos bendruomenė sutelkiama eiti modernizacijos kryptimi. Mokinių tėvelių, rėmėjų ir steigėjų dėka mokyklos pastate išplėtotas šviesolaidinis internetas, kabinetuose įvestas interneto ryšys, visi pedagogai aprūpinti kompiuteriais. Nuo 2013 – 2014 mokslo metų  diegiamos inovacijos ugdyme – mokytojai į ugdymą integruoja informacines ir komunikacines technologijas, gerina skaitmeninį raštingumą, aktyviai kuria skaitmenines priemones, bendradarbiauja su miesto ir šalies pedagogais. Koordinuojamos direktorės Vaidos Kaikarienės, anglų kalbos mokytojos Gitana Elijošienė ir Lina Narbutienė 2014 metais dalyvavo dviejuose ilgalaikiuose tarptautiniuose projektuose „eTwinning“ ir “iTEC” V etape. Palangos pradinė tapo iTEC projekto pilotine mokykla – inovatyvius metodus ir šiuolaikines mokymo(si) aplinkas išbandė 10 mokytojų, 3–4 klasių mokiniai bei ugdytiniai, lankantys neformaliojo vaikų švietimo ir pailgintos dienos grupės užsiėmimus.

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. ugdymo apskaita vykdoma elektroniniame dienyne. Toliau vyksta kryptingas informacinių sistemų diegimas mokykloje, auga inovatyvių ir iniciatyvių mokytojų ratas.

Per 32 mokyklos gyvavimo metų iš viso  mokykloje pradinį išsilavinimą įgijo 1882 mokiniai. 2023 metais mokykla išleido XXXII ketvirtokų laidą, 21 „mažąjį abiturientą“.

Palangos pradinė mokykla mieste išsiskiria ne tik ypatingos architektūrinės stilistikos pastatu, jaukia aplinka, bet ir darnia mokyklos bendruomene, gražiais mokinių, jų tėvelių bei pedagogų ir administracijos santykiais. Mokykloje puoselėjams turtingas mokyklinis gyvenimas, kuriame svarbų vaidmenį vaidina bendruomeninė veikla. Mokyklos ugdyme, veikloje glaudžiai persipina naujovės, siekis tobulėti ir keistis bei nuoširdus ir kūrybiškas, idėjų kupinas, tradicijas puoselėjantis mokyklos gyvenimas.

MOKYKLOS  VADOVAI:

  • A. Komarova ( nuo 1991 m. iki 2012 m.)
  • V. Kaikarienė (nuo 2013 m. iki 2016 m. balandžio mėn.)
  • N. Sabaliauskienė (nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki dabar)

Direktorių pavaduotojai:

  • Danutė Nazarovienė (a. a.) (1991–1996)
  • Nijolė Pogienė (1996–2003)
  • Rasa Lingaitienė (2004)
  • Loreta Dumčienė (2008–2013)
  • Nijolė Sabaliauskienė (2004–iki 2022)

Nuo mokyklos įkūrimo iki šiol dirba šios mokytojos:

  • Audronė Dzimidienė
  • Aisedora Beniušienė

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

+370 460 54 302
info@palangospradine.lt

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. +370 460 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00