Priėmimas į mokyklą

Sau 6, 2022

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PALANGOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022-2023 M. M.

Mokyklos pavadinimas, adresas Vykdomos programos, klasės
Pradinė mokykla, Virbališkės takas 4, Palanga Pradinis ugdymas (1-4 klasės)
„Baltijos“ pagrindinė mokykla, Sodų g. 50, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Pagrindinis ugdymas (5-10 klasės)

Specialiosios klasės

Vlado Jurgučio progimnazija, Ganyklų g. 2, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Pagrindinis ugdymas (5-8 klasės)

Asmuo, pageidaujantis mokytis Palangos pradinėje mokykloje,Baltijos“ pagrindinėje mokykloje ar Vlado Jurgučio progimnazijoje, prašymą teikia Švietimo skyriui. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

PRAŠYMAI PRIIMAMI:

Prašymų priėmimo laikas Prašymų priėmimas Teikiami dokumentai
Į 1 klases nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)

 

El. paštu svietimas@palanga.lt (jei dėl karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu Savivaldybė nepriima interesantų)

 1. nustatytos formos prašymas (priedas);
 2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
Į 5 klases nuo birželio 10 d. iki birželio 30 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)

 

El. paštu svietimas@palanga.lt (jei dėl karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu Savivaldybė nepriima interesantų)

 1. nustatytos formos prašymas (priedas);
 2. pradinio išsilavinimo pažymėjimo ar kito dokumento, liudijančio apie įgytą pradinį išsilavinimą, kopija;
 3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją, jei mokinys atvyksta mokytis iš kitos savivaldybės arba teikia prašymą mokytis kitoje, nei anksčiau mokėsi, mokykloje.

PER MOKSLO METUS PRAŠYMAI PRIIMAMI:

Atvykusių mokinių, norinčių mokytis pagal pradinio ugdymo programą  Pradinės mokyklos 1-4 klasėse, tėvai (globėjai, rūpintojai) Švietimo skyriui pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, mokinio pasiekimų įteisinimo dokumento ankstesnėje Mokykloje kopiją. Mokiniai priimami į tas Mokyklas, kuriose yra laisvų mokymosi vietų. Švietimo skyrius gautus dokumentus per 2 darbo dienas perduoda Mokykloms.

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, iš užsienio atvykęs asmuo, priimamas mokytis bendra tvarka.  Užsieniečių vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, mokomi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, komplektuojamoje Tarybos sprendimu paskirtoje Mokykloje, jei yra pakankamas vaikų skaičius tokias klases komplektuoti. Šiuo metu išlyginamųjų klasių Palangos miesto savivaldybė nėra. Vaikai, atvykę iš užsienio, mokosi bendrosios paskirties klasėse. Mokykla, atsižvelgdama į individualius vaiko poreikius, gali teikti papildomas konsultacijas vaikams, kuriems sunkiai sekasi kalbėti, rašyti ir mokytis lietuviškai.

Švietimo skyriaus informacija


 

Mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

 


 

PALANGOS PRADINĖJE MOKYKLOJE:

 • gali įgyti pradinį išsilavinimą;
 • mokytis jaukiose, draugiškose klasėse;
 • patirti mokymosi sėkmę;
 • atrasti savyje tai, ką turi vertingiausio;
 • išmokti bendravimo ir tolerancijos įgūdžių;
 • puoselėti žmogiškas, tautines vertybes ir papročius;
 • kartu pažinti, ieškoti, mokytis netradicinėse aplinkose;
 • dalyvauti teatro, spektaklių kūrime;
 • kurti, išreikšti save nepamokinėje, projektinėje veikloje;
 • naudotis šiuolaikinėmis technologijomis;
 • lankyti dailės, sporto, šokių, etnokultūros, dainavimo studijas, būrelius;
 • papildomai mokytis anglų kalbos 1–4 klasėse;
 • lankyti pailgintos mokyklos dienos grupę;
 • jaustis saugiai ir būti pripažintas mokytojų bei savo klasės draugų.

Viso to išmoksi mūsų mokykloje. Čia mokosi patys šauniausi vaikai. Čia dirba atsakingi, kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai ir specialistai bei paslaugus ir geranoriškas personalas.

Pirmokus pasitiks mokytoja metodininkė Aisedora Beniušienė.

LAUKIAME BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ 2022–2023 MOKSLO METAIS.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00

EnglishLithuanianUkrainian