Priėmimas į mokyklą

Vas 14, 2024

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į PALANGOS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2024-2025 M. M.

Mokyklos pavadinimas, adresas Vykdomos programos, klasės
Pradinė mokykla, Virbališkės takas 4, Palanga Pradinis ugdymas (1-4 klasės)
„Baltijos“ pagrindinė mokykla, Sodų g. 50, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Pagrindinis ugdymas (5-10 klasės)

Specialiosios klasės

Vlado Jurgučio progimnazija, Ganyklų g. 2, Palanga

Pradinis ugdymas (1-4 klasės)

Pagrindinis ugdymas (5-8 klasės)

Asmuo, pageidaujantis mokytis Palangos pradinėje mokykloje,Baltijos“ pagrindinėje mokykloje ar Vlado Jurgučio progimnazijoje, prašymą teikia Švietimo skyriui. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.

PRAŠYMAI PRIIMAMI:

Prašymų priėmimo laikas Prašymų priėmimas Teikiami dokumentai
Į 1 klases nuo balandžio 2 d. iki gegužės 31 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)

 

 

 1. nustatytos formos prašymas (priedas);
 2. vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
Į 5 klases nuo birželio 10 d. iki birželio 30 d.

Savivaldybės Komunikacijos ir el. paslaugų skyriuje (Vytauto g. 112, Palanga)

 

 

 1. nustatytos formos prašymas (priedas);
 2. pradinio išsilavinimo pažymėjimo ar kito dokumento, liudijančio apie įgytą pradinį išsilavinimą, kopija;
 3. asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją, jei mokinys atvyksta mokytis iš kitos savivaldybės arba teikia prašymą mokytis kitoje, nei anksčiau mokėsi, mokykloje.

PER MOKSLO METUS PRAŠYMAI PRIIMAMI:

Atvykusių mokinių, norinčių mokytis pagal pradinio ugdymo programą  Pradinės mokyklos 1-4 klasėse, tėvai (globėjai, rūpintojai) Švietimo skyriui pateikia prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, mokinio pasiekimų įteisinimo dokumento ankstesnėje Mokykloje kopiją. Mokiniai priimami į tas Mokyklas, kuriose yra laisvų mokymosi vietų. Švietimo skyrius gautus dokumentus per 2 darbo dienas perduoda Mokykloms.

Vadovaujantis Mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, iš užsienio atvykęs asmuo, priimamas mokytis bendra tvarka.  Užsieniečių vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, mokomi išlyginamojoje mobiliojoje grupėje, komplektuojamoje Tarybos sprendimu paskirtoje Mokykloje, jei yra pakankamas vaikų skaičius tokias klases komplektuoti. Šiuo metu išlyginamųjų klasių Palangos miesto savivaldybė nėra. Vaikai, atvykę iš užsienio, mokosi bendrosios paskirties klasėse. Mokykla, atsižvelgdama į individualius vaiko poreikius, gali teikti papildomas konsultacijas vaikams, kuriems sunkiai sekasi kalbėti, rašyti ir mokytis lietuviškai.

Švietimo skyriaus informacija


 

Mokinių priėmimo į Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Sprendimas dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo

 


PALANGOS PRADINĖJE MOKYKLOJE TU GALI:

 • įgyti pradinį išsilavinimą;
 • mokytis jaukiose, draugiškose klasėse;
 • patirti mokymosi sėkmę;
 • atrasti savyje tai, ką turi vertingiausio;
 • išmokti bendravimo ir socialinių įgūdžių;
 • puoselėti žmogiškas, tautines vertybes ir papročius;
 • kartu pažinti, ieškoti, tyrinėti, mokytis netradicinėse aplinkose;
 • kurti, išreikšti save popamokinėje, projektinėje veikloje;
 • naudotis šiuolaikinėmis technologijomis;
 • lankyti šokių, dainavimo, matematiko, informatikos studijas, būrelius;
 • papildomai mokytis anglų kalbos 1 klasėje neformaliojo švietimo užsiėmimų metu;
 • lankyti pailgintos mokymosi dienos grupę;
 • jaustis saugiai ir būti pripažintam mokyklos bendruomenės.

Visa tai patirsi ir išmoksi mūsų mokykloje. Čia mokosi patys šauniausi vaikai. Čia dirba atsakingi, kvalifikuoti, kūrybingi mokytojai ir specialistai bei paslaugus ir geranoriškas personalas.

Pirmokus pasitiks pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Dalia Skurvydienė.

LAUKIAME BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ 2024–2025 MOKSLO METAIS!

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

+370 460 54 302
info@palangospradine.lt

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. +370 460 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00