Darbuotojų poreikis

Rgs 20, 2018

Palangos pradinė mokykla skelbia atranką laisvai psichologo pareigybei užimti 0,5 etatu nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Darbo sutartis – neterminuota.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
 2. Informacinių technologijų žinojimas, valdymas ir gebėjimas jas taikyti profesinėje veikloje;
 3. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 4. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
 5. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.

 

Psichologas vykdo šias funkcijas:

 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka aktualius mokyklos psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • dalyvauja mokyklos metinės veiklos planavime, mokyklos  vaiko gerovės komisijos darbe;
 • dalyvauja kuriant rengiamas mokinio psichologinio vertinimo metodikas, mokslo ir studijų institucijų vykdomus projektus;
 • tinkamai vykdo kitas funkcijas, numatytas mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Privalumai: darbo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugpjūčio 12 d., pabaiga 2019 m. rugpjūčio 26 d.

Dokumentai pateikiami Palangos pradinės mokyklos raštinės administratoriui, adresu Virbališkės takas 4, LT-00127, Palanga, II aukštas 207 kabinetas, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. asmeniškai arba siunčiant registruotu laišku ar elektroniniu paštu: palangospradine@gmail.com

Atranka vyks 2019 m. rugpjūčio 29 d., 15.00 val. 206 kab. Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai jų nurodytu el. paštu arba telefonu. Atvykstant į pokalbį pateikti atrankai pateiktų dokumentų originalus.

Papildoma informacija teikiama telefonais: (8 460) 51 246, (8 460) 54 302.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–V 8.00–12.00,
13.00–17.00

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. palangospradine@gmail.com

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00