Socialinis pedagogas

Rgs 1, 2023

Vyresnioji socialinė pedagogė Josana Viržintienė, Kabineto Nr. 309

Tel. Nr. +370 671 44 870, el. p. josana.virzintiene@gmail.com

 

Socialinės pedagogės darbo laikas:

 

Savaitės dienos

 

 Kontaktinės valandos

 

Nekontaktinės valandos

 

Pirmadienis 14.00 – 16.00 val.

07.30 – 08.00 val.

16.00 – 18.00 val.

Antradienis 13.00 – 15.00 val.

07.30 – 08.00 val.

15.30 – 16.30 val.

Trečiadienis 11.00-13.00 val.

07.30 – 08.00 val.

14.40 – 16.10 val.

Ketvirtadienis 11.00 – 14.00 val.

07.30 – 08.00 val.

 

Penktadienis

08.00 – 10.00 val.

 

07.30 – 08.00 val.

14.00 val.-15.00 val.

Iš viso valandų: 11.00 val. 7.00 val.


Socialinio pedagogo veiklos tikslas
– mokinio socialinė gerovė, integracija mokyklos bendruomenėje, garantuojanti maksimaliai savarankišką, pilnavertį ir prasmingą gyvenimą, pagalba kritiniais asmenybės vystymosi tarpsniais.

 

MOKYKLOS SOCIALINIS PEDAGOGAS:

 

  • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais;
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams  kylančiais   sunkumais  (pagrindinių  vaiko     reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais,  priklausomais  nuo  alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį  ir  fizinį  išnaudojimą,  vykdo saviraiškos  ir   saviaktualizacijos,  mokymosi  motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir   elgesio  bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
  • bendradarbiauja su klasių mokytojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų, padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
  • teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
  • padeda tėvams geriau suprasti ir priimti jo vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, geriau suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
  • padeda mokyklos personalui veiksmingiau bendradarbiauti su kolegomis sprendžiant mokinių socialines problemas;
  • nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu mokinio poreikiams;
  • organizuoja socialinių paslaugų teikimą mokiniui. Teikia pagalbą mokiniams, kai neužtenka klasės auklėtojo ar mokytojo kompetencijos;
  • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • atstovauja ir gina vaikų  teises  mokykloje,  teisėsaugos ir kitose institucijose.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–IV 8.00–12.00, 12.45–17.00

     V 8.00–12.00, 12.45–15.45

Telefonas, el. paštas

+370 460 54 302
info@palangospradine.lt

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. +370 460 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00