Tėveliams

Lap 3, 2021

PATVIRTINTA

Palangos pradinės mokyklos direktoriaus

2021 m. rugsėjo  6 d. įsakymu Nr. V1-65

ATMINTINĖ  APIE  UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINĄSIAS SĄLYGAS

PAMOKŲ PRADŽIA. 8.00 val.

MOKINIŲ ĮĖJIMAS Į MOKYKLĄ.  Pro pagrindines duris į mokyklą įeina 2 „Saulės“ ir 1 „Aušros“ klasių mokiniai, viršutinius rūbus jie palieka rūbinėje, pro šonines duris (ties bokštu) įeina 4 „Lašelių“ ir 3 „Šaltinio“ klasių mokiniai, kurie viršutinius rūbus pasideda klasių rūbinėlėse. Visos pamokos vyksta savo klasėse, išskyrus anglų kalbos ir dorinio ugdymo pamokas, kurios dalinamos į dvi grupes.

PAMOKŲ IR PERTRAUKŲ LAIKAS.  1 pamoka: 8.00-8.45, 2 pamoka: 8.55-9.40, 3 pamoka: 9.55-10.40, 4 pamoka: 11.00-11.45, 5 pamoka: 12.05-12.50, 6 pamoka: 13.05-13.50. Mokiniai gali ilsėtis tik jiems skirtose koridorių erdvėse, prie klasių (laikantis saugaus atstumo) arba lauke (nurodytose vietose). Pertraukų metu klasės ir kabinetai vėdinami.

BIBLIOTEKA. Bibliotekoje mokiniai lankosi pagal grafiką. Po kiekvieno apsilankymo patalpos dezinfekuojamos.

PAILGINTOS MOKYMOSI DIENOS GRUPĖ. Po pamokų 1–4 kl. mokiniai ruošia namų darbus ir/ar laisvalaikį leidžia pailgintos mokymosi dienos grupėje (204 kabinetas). Visi mokiniai grupėje privalo dėvėti medicinines veido kaukes.

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS. Psichologo, socialinio pedagogo konsultacijos teikiamos individualiai, o logopedas ir/ar specialusis pedagogas vienu metu dirba tik su tos pačios klasės mokiniais.

BŪRELIAI. Būreliai vyksta pagal neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, nustatytu laiku.

MAITINIMAS.  Mokiniai maitinami pagal grafiką. Po kiekvieno maitinimo patalpos dezinfekuojamos.

SVEIKATOS BŪKLĖS STEBĖJIMAS. Sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams matuoti(s) kūno temperatūrą. Termometras yra pas mokyklos budintį.

SVARBU TĖVELIAMS (GLOBĖJAMS). Ugdymo procese negali dalyvauti mokiniai, kuriems pasireiškia karščiavimas, turintys užkrečiamų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjo kvėpavimas, pakilo temperatūra ir pan.). Nedelsiant apie tai informuoti klasės mokytoją. Jei mokykloje vaikas pajuto ligos simptomus, klasės mokytoja informuos tėvus (globėjus) apie vaiko sveikatos būklę.

Tėveliai savo vaikus į mokyklą palydi tik iki mokyklos durų. Po pamokų savo vaikų laukia taip pat ne mokyklos patalpose. Esant būtinybei patekti į mokyklą, mokinių tėveliai susisiekia telefonu su klasių mokytojais, specialistais, administracija. Į mokyklą galima įeiti tik su medicininėmis veido kaukėmis.

MOKYKLOS PATALPŲ DEZINFEKAVIMAS. Patalpos dezinfekuojamos ne mažiau kaip 2 kartus per dieną, valgyklos patalpos – po kiekvienos maitinimo pertraukos, WC – po kiekvienos pertraukos.

MOKINIŲ  MAITINIMO GRAFIKAS

Klasė Laikas
Priešpiečiai 1 „Aušros“ klasė 8.35
3 „Šaltinio“ klasė 8.45
4 „Lašelių“ klasė 9.40
2 „Saulės“ klasė 9.50
Pietūs 3 „Šaltinio“ klasė 10.40
1 „Aušros“ klasė 11.35
2 „Saulės“ klasė 11.50
4 „Lašelių“ klasė 12.50

ŽAIDIMŲ  MOKYKLOS PATALPOSE GRAFIKAS

SAVAITĖS DIENOS

 

II AUKŠTAS ŠOKIŲ SALĖ

 

PIRMADIENIS

1 KLASĖ

 

ANTRADIENIS

3 KLASĖ

 

TREČIADIENIS

2 KLASĖ

 

KETVIRTADIENIS

4 KLASĖ _____________

 

PENKTADIENIS

1 KLASĖ

LANKYMOSI MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE GRAFIKAS

PERTRAUKOS

 

KLASĖ

 

PIRMA

3 KLASĖ

 

ANTRA

1 KLASĖ

 

TREČIA

4 KLASĖ

 

KETVIRTA

2 KLASĖ

__________________________________________________________________________________

2021-2022 M. M. UGDYMO LAIKOTARPIAI IR MOKINIŲ ATOSTOGOS (PAKEITIMAI)

 

2021–2022 mokslo metai prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2021 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2022 m. birželio 13 d.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis prasideda nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2022 m. sausio 21 d.

II pusmetis prasideda nuo 2022 m. sausio 24 d. ir baigiasi 2022 m. birželio 13 d.

I pusmetis II pusmetis
Mėnuo Darbo dienų skaičius Mėnuo Darbo dienų skaičius
Rugsėjis 22 Sausis 6
Spalis 21 Vasaris 15
Lapkritis 15 Kovas 22
Gruodis 17 Balandis 16
Sausis 10 Gegužė 22
  Birželis 9
Iš viso: 85 Iš viso: 90

Mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-09
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22
Vasaros 2022-06-14 2022-08-31“

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–V 8.00–12.00,
13.00–17.00

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

 

 

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. info@palangospradine.lt

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00

EnglishLithuanianUkrainian