Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. galima tvarkyti dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti – nemokamo mokinių maitinimo bei paramos mokinio reikmenims įsigyti

Bir 22, 2020

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi mokiniai, kurie  mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukai) ir pradinio ugdymo programą (pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos mokiniams, pareiškėjas (vienas iš mokinio (priešmokyklinuko) tėvų (globėjų) ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
  • Išimties atvejais, nemokamas maitinimas mokiniui ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriami, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (305 Eur).

 

Prašymą dėl socialinės paramos mokiniams galima pateikti:

  • elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt.
  • Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje 115 kab. I–IV nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.).

Būtina išankstinė registracija tel. 8 (460) 48 719.

  • mokyklos, kurioje mokinys mokosi administracijai.

 

Informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje tel. 8 (460) 48 719.

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–V 8.00–12.00,
13.00–17.00

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. palangospradine@gmail.com

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00