Mokykla inicijavo ir rugsėjo–lapkričio mėnesiais vykdė projektą „Knyga mane augina“. Į projekto veiklas įsijungė ir aktyviai jame dalyvavo Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos, „Baltijos“ pagrindinės mokyklos ir mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai.

Gebėjimas skaityti bei suprasti skaitomą tekstą yra ypatingai svarbūs vaikui mokantis. Dažnai vaikai skaitymą priima tik kaip nuobodžią, sunkią  namų darbų ruošą, kuri nesukelia teigiamų jausmų, todėl skaitymo vengia, o skaitydami mechaniškai ne tik nesupranta skaitomo teksto, bet ir nesidžiaugia skaitymo procesu, nepatiria malonumo, kurį gali suteikti knyga.  Todėl ir buvo sumanytas projektas, kuris  paskatintų vaikus įsitraukti į aktyvų skaitymą, garsiai skaityti savo pasirinktas knygas kitiems asmenims, kurie dėl įvairių priežasčių negali skaityti ar jiems skaityti yra sudėtinga, diskutuoti, pakalbėti apie perskaitytą knygą. Tokiu būdu buvo tikimasi skatinti vaikų  domėjimąsi įvairia literatūra ir ugdyti gražų bendravimo ryšį tarp įvairių amžiaus grupių asmenų, sukurti skaitančiųjų mokinių aukštesnį savivertės jausmą, plėsti jų akiratį.

Projekte dalyvavę mokiniai savo pasirinktas knygeles skaitė mažiesiems broliukams ir sesutėms, seneliams, lankėsi darželių grupėse, skaitė namuose ir net ligoninėje. Skaitymo momentai buvo užfiksuoti nuotraukose ir lapkričio 15 dieną Palangos miesto savivaldybės bibliotekos vaikų literatūros skyriuje atidaryta šių nuotraukų paroda. Projekto dalyviai buvo paskatinti dovanėlėmis ir pakviesti į parodos atidarymą bei susitikimą su vaikų rašytoju Sigitu Poškumi. Jaukioje bibliotekos aplinkoje rašytojas skaitė vaikams savo kūrybą, kalbėjosi su mažaisiais skaitytojais, apie tai, kaip jis tapo rašytoju, koks yra rašytojo darbas, apie skaitymo svarbą, pristatė naujausių savo knygelių seriją.

Projektą „Knyga mane augina“ vainikavo Knygų namelio–bibliotekėlės prie Palangos pradinės mokyklos atidarymas. Knygų namelis jau laukia savo skaitytojų. Visi Palangos vaikai ir suaugusieji kviečiami imti ir skaityti knygas, o perskaitytas – grąžinti į namelį, visi kviečiami į Knygų namelį atnešti savo knygų ir taip pasidalinti skaitymo džiaugsmu su kitais. Projekto „Knyga mane augina“ organizatoriai tikisi gražaus bendruomeninio įsitraukimo ir ragina visus kuo daugiau skaityti.

Lijana Krapikienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–V 8.00–12.00,
13.00–17.00

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. palangospradine@gmail.com

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00