Akcija „Papuoškime mokyklos aplinką našlaičių žiedais“

Geg 13, 2019

Balandžio 29 d.– gegužės 6 d. mokykloje vyko akcija „Papuoškime mokyklos aplinką našlaičių žiedais“, kurios tikslas – skatinti aplinkos gražinimo ir kraštovaizdžio puoselėjimo idėjas, įtraukiant į praktinę veiklą mokyklos bendruomenę. Į akciją įsijungė 55 mokiniai iš 1-4 klasių, mokinių tėveliai, visa mokyklos bendruomenė. Aktyviausi buvo mokiniai iš 1 „Lašelių“, 3 „Ąžuoliukų“, 4 „Šaltinio“ klasių. Mokyklos aplinka papuošta 203 našlaičių daigeliais.

 Dėkojame mokiniams, jų tėveliams, mokytojams, kitiems mokyklos darbuotojams už iniciatyvumą bei darbą, kad mokyklos aplinka būtų jauki ir graži.

Nijolė Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–V 8.00–12.00,
13.00–17.00

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. palangospradine@gmail.com

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00