Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Sau 11, 2019

Prieš 28 metus Lietuvos žmonės savo tikėjimu, vienybe, pasiaukojimu iškovojo Laisvę, įrodė, kad Lietuva turi būti laisva!

Jau nuo pirmadienio mokyklos bibliotekoje veikė spaudinių paroda Sausio 13-osios atminimui. Bibliotekininkė Birutė ir socialinė pedagogė Josana parengė stendą apie Sausio13-osios įvykius. Mokiniai domėjosi istoriniais tų dienų įvykiais, skaitė žuvusiųjų biografijas. Pailgintos dienos grupių „Banga“ ir „Kleveliai“ mokiniai kartu su savo auklėtojomis Audrone ir Nijole vykdė kūrybinį projektą „Neužmirštuolių pieva“.  O sausio 11-osios rytas prasidėjo  pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Visi segėjo neužmirštuolės žiedą. Mokyklos languose degė žvakutės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Keturiolikos žvakių liepsnelės pleveno prie žuvusiųjų portretų. Pirmą pamoką mokiniai pradėjo susikaupimu ir tylos minute pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Vyko pilietiškumo pamokos „Pažadinkime istorinę atmintį“, kurių metu vaikai kartu su mokytojais aptarė Sausio 13-osios svarbą, žiūrėjo dokumentinius filmus, nuotraukas, dalijosi savo jausmais. Po pamokų pailgintos dienos grupių „Banga“ ir „Kleveliai“ mokiniai ir jų auklėtoja Audronė organizavo pilietinę akciją „LAISVĖ“, išdėliodami šį žodį iš žvakučių.

Nijolė Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Adresas

Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Priimamamojo darbo laikas

I–V 8.00–12.00,
13.00–17.00

Telefonas, el. paštas

Naudinga informacija

Moksleiviai

Popamokinės veiklos

Pedagogai

Mokyklos gyvavimo metai

Susisiekite dabar

Adresas Virbališkės takas 4, 00127 Palanga

Tel. (8 460) 54 302

El. p. palangospradine@gmail.com

Priimamamojo darbo laikas: I–V 8.00–12.00, 13.00–17.00